MKSS LOGO
020 - 25433486 bkav4715@gmail.com
Announcements

भास्करराव कर्वे स्मृती करंडक राज्यस्तरीय वक्तृत्व स्पर्धा 2023-24 (वर्ष 9 वे)

वार : सोमवार दि. 08/01/2024

वेळ : सकाळी 09:00 वाजता

निःशुल्क प्रवेश

विषय : कनिष्ठ गट : (11वी व 12वी)

1) द्रष्टे समाजसुधारक - भारतरत्न महर्षी कर्वे

2) रुपेरी पडद्यावरील ‘ती’

3) अवकाश युगातील भारत

 

पारितोषिक कनिष्ठ गट (इ. 11 वी व 12 वी)

प्रथम बक्षीस - रु. 3000 व करंडक

द्वितीय बक्षीस - रु. 2000 व करंडक

तृतीय बक्षीस - रु. 1000 व करंडक

उत्तेजनार्थ 1 :- रु. 500

उत्तेजनार्थ 2 :- रु. 500

 

विषय : खुला गट :

1) बदलती वाचन संस्कृती बुक ते ई-बुक

2) वर्तमानातील राजकारण व आजचा युवक

3) आता विश्वात्मके देवे

 

पारितोषिक : खुला गट

प्रथम बक्षीस - रु. 5000 व करंडक

द्वितीय बक्षीस - रु. 4000 व करंडक

तृतीय बक्षीस - रु. 3000 व करंडक

उत्तेजनार्थ - 1 : रु.1000

उत्तेजनार्थ - 2 : रु.1000

 

स्पर्धेचे माध्यम : मराठी/हिंदी/इंग्रजी.

कालावधी : 5+2=7 मिनिटे

 

स्पर्धेचे निकष :

01: आशयाची मांडणी

02: ओघ, उच्चारशुद्धता व पाठांतर.

03: सादरीकरण.

04: आकर्षक सुरूवात व शेवट.

05: एकूण परिणामकारकता

06: परीक्षकांचा निर्णय बंधनकारक असेल

 

स्पर्धेचे ठिकाण

भास्करराव कर्वे अध्यापक विद्यालय , 47/15 , लॉ कॉलेज रोड, अभिनव शाळे शेजारी, एरंडवणा, नळस्टॉप, पुणे 411004

 

टीप:

01: स्पर्धेची नाव नोंदणी दि. 05/01/2024 पर्यंत रविवार व सुट्टीचे दिवस सोडून कार्यालयीन वेळेत सकाळी 10:00 ते सायं 04:00 वाजेपर्यंत फोन/मेल/लिंक द्वारे किंवा प्रत्यक्ष करता येईल.

02. कनिष्ठ गटातील विद्यार्थ्यांनी कॉलेजचे ओळखपत्र स्पर्धेच्या वेळी सोबत आणावे

 

03: परगावतील स्पर्धकांनी जेवणाची व राहण्याची सोय स्वतः करावी.

04:स्पर्धेच्या वेळी दुपारी अल्पोपहार देण्यात येईल

फोन नं. : 020-25433486

 

Mail ID :

bkav4715@gmail.com

 

Google Form Link :  https://forms.gle/1TbDdeEEwMKLcRG89

Location: https://maps.app.goo.gl/vKfmADgwFMeci2Xq5

Bhaskarrao Karve Adhyapak Vidyalay
Welcome to Bhaskarrao Karve Adhyapak Vidyalaya, Erandavane, Pune. Bhaskarrao Karve College is a dynamic institution with an unrivaled reputation in the pre-service training of elementary teachers. Established with the inspiration of Bhaskarrao Karve, the son of the great Maharshi Anna Karve, a Bharat Ratna award winner. The institution was founded on 16 July 1945 and has been imparting quality teacher education for the past 75 years.

Estd. Year : 16 July 1945
NCTE NO :112190
College Code : 2104
Contact Us
Address: - Bhaskarrao Karve Adhyapak Vidyalaya, Erandavane, Pune 4.
Contact No: - 020- 25433486
Email ID: - bkav4715@gmail.com
© Bhaskarrao Karve Adhyapak Vidyalay, Pune. All rights reserved.